About Us

Our founder and CEO, Anna Wiernicka holds an M.A. in history from Warsaw University and a Ph.D. in history from Bydgoszcz University. Her past affiliations include the Polish Academy of Science and the Jewish Historical Institute in Warsaw. She has more than 20 years of experience as a genealogical researcher, serving individuals and families, as well as handling complex cases for professional clients.

Dr. Wiernicka regularly lectures on genealogical and historical topics at venues including [konferencje itd.]. She is a graduate of the genealogy program at Wyszyński University and a member of the Association of Polish Professional Genealogists, the Warsaw Genealogical Society, and XXX.

Conferences

 1. Genealogy with Soul, 26th IAJGS International Conference on Jewish Genealogy, 2006 New York, USA.
 2. Discovering Polish Court Documents 19th and 20 c and Polish Notarial Records a Hidden Genealogical Treasure, 31th IAJGS International Conference on Jewish Genealogy, 2011 Washington, DC, USA.
 3. “The Epsteins Forgotten Varsovians”, Conference Where did the Varsovians come from. Social, economic and cultural consequences of migration, 2015 Warsaw Poland
 4. Jewish Last Wills. To the Minister Turkul a Thermometerin the Form of a Clock, IAJGS International Conference on Jewish Genealogy, 2016 Seattle, USA.
 5. Using Polish Court Files in Genealogical Research (Anna Wiernicka with Advovate Rony Golan, and Orit Lavi) and Mine, Yours, Ours: What we Can Learn from Jewish Prenuptial Agreements of 19th Century Poland, 38th IAJGS International Conference on Jewish Genealogy, 2018 Warsaw, Poland.
 6. Les Wołowski de Waliców: espace, individus, artificesWołowski’s family from Waliców: area, people and artifacts; 4e Colloque international Maria Szymanowska (1789-1831) et son temps. Etre Juive dans l’Europe de Maria Szymanowska: talents, ambitions, perspectives.Jewish Women in Maria Szymanowska’s Europe: Talents, Ambitions, Perspectives. Być Żydówką w Europie czasów Marii Szymanowskiej – talenty, ambicje, perspektywy, 2019 Paris France.
 7. Turkułłowi Ministrowi i Sekretarzowi Stanu Królestwa Polskiego dzieło pod tytułem Fendon (…) O zapisach testamentowych żydowskich mieszakańców Warszawy w XIX wieku, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Cmentarz – dziedzictwo materialne I duchowe, Lublin UMCS 2019, Polska
 8. W cieniu męża; aspiracje, dążenia i rola kobiet żydowskich w Warszawie w I połowie XIX wieku, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich: Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze, 2021; wirtualna (oryginalnie w Krakowie).A P
 9. A Pearl Necklace and Silver Kiddush Cup – the Story of Everyday Life of Jewish Families in Warsaw, 41th IAJGS International Conference on Jewish Genealogy, 2021; virtual – originally to be held in Philadelphia, USA
 10. Nie łatwo być obywatelem – o rodzinie Wołowskich gawęda, Instytucje zapomniane…,dziedzictwo zaniedbane. O losach I upomiętnianiu struktur organizacyjnych Wielkiej Emigracji poza Paryżem, Centre de Civilisation Polonaise – Sorbonne Université, Paris France

2015

 • Jewish Historical Institute (JHI)
 • “Bequest and Last wills of Warsaw’s Jewish residents in the XIX Century”

2014 (JHl)

 • “From Lviv to Leeds. History of Lviv Line of the Epstein Family”

2013 (JHI)

 • “A Step Ahead an Epoch, a Saga of the Epstein Family”
 • Leeds England “A Step Ahead an Epoch, a Saga of the Epstein Family”

2012 (JHI)

 • “ I am Asking for Modest Burial in My Cemetery in Praga. A short story of Juditha Jakubowicz”

2011 (JHI)

 • “By the Keyhole in the Door. Everyday Life of Jewish Families in Warsaw in 19th century’’.
 • Warsaw Genealogical Society
 • “Warsaw bankers, insurgents, entrepreneurs, a story about aspirations, aims and achievements of Warsaw Line of Epstein Family”

Publications

 1. The Rosen Family – a case study [w:] Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2001, nr 4, s. 79 – 84.
 2. Z okruchów rzeczy o zajęciach w czasie wolnym. Bogate mieszczaństwo żydowskie I połowy XIX wieku (w świetle inwentarzy pośmiertnych) [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2002, s. 135 – 149.
 3. Zamożny dom mieszczański połowy XIX wieku [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1, Warszawa 2004, s. 93 – 98.
 4. The House of Herman Epstein. Contribution to the History of Warsaw Bourgeoisie in the Mid-19th Century [w:] „Acta Poloniae Historica”, 2006, nr 2, s. 165 – 172.
 5. Spiritual Genealogy. A look at Polish Notary Documentation, „Avotaynu”, New York 2006, t. XXII, s. 38 – 45.
 6. A City without a Rabbi Cannot Exist, Warszawa 2012; co-author of biographies of rabbis.
 7. Epsteinowie przemysłowcy, powstańcy, społecznicy, [w:] ,,Stolica”, nr 4, Warszawa 2013, s. 31 – 32.
 8. Proszę także o cichy pochówek na moim cmentarzu w Pradze”. Krótka opowieść o Judycie Jakubowiczowej [w:] Odkrywanie żydowskiej Pragi. Studia i materiały pod redakcją Z. Borzymińskiej, Warszawa 2014, s. 92 – 101.
 9. Epsteinowie – warszawiacy zapomniani [w:] Skąd się biorą warszawiacy?, Warszawa 2016, s. 153 – 166.
 10. The Wołowski of Waliców: area, people and artefacts Les Wołowski de Waliców: espace, individus, artifices, “Annales”, nr 21, Varsovie-Paris 2020, s. 203 – 210.
 11. Zależne i niezależne – gawęda o warszawskich żydówkach w I połowie XIX wieku, “Quaerenda” Biuletyn Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, nr 8, Warszawa 2022, s. 97 – 111.
 12. Z Warszawy do Leeds – historia z happy endem, “Quaerenda” Biuletyn Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, nr 9, Warszawa 2023, s. ??? w druku